AWON Station Info

AWON Station Info

LocationLat, LongWind Sensor?Humidity?From-To
Chetek 45.3, -91.53 No No 1985-01-01 - 1998-11-09
Woodruff 46.02, -89.68 No No 1990-07-02 - 1998-01-01
Manitowish 46.0, -89.6 No No 1996-06-12 - 1998-10-26
Antigo 45.17, -89.11 No No 1985-01-01 - 1998-10-03
Arkansaw 44.65, -92.0 No No 1992-06-24 - 1997-01-23
Maxville 44.5, -92.0 No No 1993-12-31 - 1995-08-31
Centerville 44.12, -91.42 No No -
Hancock (old) 44.12, -89.53 No No 1997-07-24 - 1997-08-04
Cranmoor 44.35, -89.98 No No 1991-01-01 - 1998-12-22
Warrens 44.26, -90.48 No No 1991-01-01 - 1992-12-30
Nekoosa 44.33, -89.94 No No 1992-06-24 - 1995-10-15
Marshfield (old) 44.6, -90.13 No No 1993-07-09 - 1997-03-20
Sturgeon Bay 44.88, -87.33 No No 1992-04-10 - 1997-06-30
Greenleaf 44.3, -88.1 No No 1993-10-22 - 1996-09-10
Pickett 44.12, -88.63 No No 1994-05-02 - 1998-12-16
Lancaster 42.83, -90.76 No No 1986-01-01 - 1997-04-03
Prairie du Sac 43.32, -89.73 No No 1986-01-01 - 1998-01-01
Muscoda 43.18, -90.49 No No 1990-07-24 - 1992-12-30
Verona 43.08, -89.52 No No 1993-12-31 - 1996-06-27
Janesville 42.73, -89.03 No No 1985-01-01 - 1992-11-19
Madison 43.08, -89.52 No No 1992-01-15 - 1998-04-30
Elkhorn 42.66, -88.49 No No 1990-04-21 - 1998-01-01
Spring Green 43.18, -89.91 No No 1989-01-01 - 2012-03-13
Marshfield 44.6, -90.13 No No 2005-12-02 - 2006-07-24
Hancock 44.12, -89.53 No No 1985-01-01 - 2017-06-27
Arlington 43.31, -89.38 No No 1985-01-01 - 2017-09-30

Back